HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

Nasze Liceum

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

Tak się bawimy!

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

70 - lecie naszego liceum

Wrzesień 2016

MISJA SZKOŁY

„Dajemy Ci skrzydła, wskazujemy drogi, wyruszyć musisz samodzielnie"

1.

Dawanie skrzydeł to dostarczanie wiedzy, w którą szkoła wyposaży zarówno uczniów liceum dla młodzieży jak i słuchaczy liceum dla dorosłych. Wiedza ta ma być podstawą umożliwiającą rozwój osobowości, kompetencji, umiejętności i zainteresowań ucznia i słuchacza

2.

Wskazywanie dróg to rozwijanie kompetencji i umiejętności, które zapewnią uczniom oraz słuchaczom zdolność samorozwoju i doskonalenia. Należą do nich: umiejętność uczenia się, pobudzanie zainteresowania nauczanymi treściami,systematyzowanie zdobytej wiedzy, stwarzanie okazji do zdobywania różnorodnych doświadczeń indywidualnych i społecznych

3.

Samodzielność to rozwijanie umiejętności świadomego decydowania i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. To także kształtowanie umiejętności projektowania swoich działań i działań grupy, rozwijanie kompetencji adekwatnych do wymagań rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji społecznych pozwalających na bycie aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego

Konkurs Ortograficzny

Powrót

Konkurs Przyrodniczy

Powrót Button

Ćwiczenia strażackie

Powrót

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Oświęcimiu

Powrót

Konkurs Gier i Zabaw Matematycznych i Logicznych

Powrót

Studniówka

Powrót
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wchodzą 
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły oraz Publiczne Liceum dla Dorosłych 
liceum 1 (copy)                 liceum dla dorosłych 1 (copy)