HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

OGŁOSZENIE

20 października 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły  po termomodernizacji i gruntownym remoncie.
DSC 0013DSC 0016
W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele rządu i parlamentu, władze samorządowe z burmistrzem Marianem Janickim na czele, przedstawiciel Kuratorium Oświaty z Kalisza, proboszcz parafii pw. św. Marcina, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dyrektorzy szkół. 
Ważną częścią były przemówienia pani dyrektor Ewy Wiei oraz zaproszonych gości, a proboszcz poświęcił szkołę. Na ręce pani dyrektor oraz burmistrza złożono liczne podziękowania. Młodzież przygotowała  montaż poetycko  - muzyczny „Tempus fugit …, ale jeszcze będzie pięknie”. 
Wszyscy zostali ugoszczeni kawą i marcińskimi rogalami. Budynek liceum został udostępniony do zwiedzania. Dla gości przygotowana została także wystawa fotografii. 
DSC 0009
DSC 0011
DSC 0013
DSC 0016
DSC 0023
DSC 0025
DSC 0027
DSC 0028
DSC 0031
DSC 0035
DSC 0043
DSC 0051
DSC 0057
DSC 0058
DSC 0062
DSC 0067
DSC 0072
DSC 0073
DSC 0075
DSC 0078
DSC 0082
DSC 0085
DSC 0087
DSC 0091
DSC 0095
DSC 0097
DSC 0098
DSC 0104
DSC 0106
DSC 0109
DSC 0113
DSC 0116
DSC 0117
DSC 0121
DSC 0123
DSC 0126
DSC 0131
all4web

Tak się bawimy!

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

Nabór do naszego liceum

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

Nasze LO!

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie

MISJA SZKOŁY

„Dajemy Ci skrzydła, wskazujemy drogi, wyruszyć musisz samodzielnie"

1.

Dawanie skrzydeł to dostarczanie wiedzy, w którą szkoła wyposaży zarówno uczniów liceum dla młodzieży jak i słuchaczy liceum dla dorosłych. Wiedza ta ma być podstawą umożliwiającą rozwój osobowości, kompetencji, umiejętności i zainteresowań ucznia i słuchacza

2.

Wskazywanie dróg to rozwijanie kompetencji i umiejętności, które zapewnią uczniom oraz słuchaczom zdolność samorozwoju i doskonalenia. Należą do nich: umiejętność uczenia się, pobudzanie zainteresowania nauczanymi treściami,systematyzowanie zdobytej wiedzy, stwarzanie okazji do zdobywania różnorodnych doświadczeń indywidualnych i społecznych

3.

Samodzielność to rozwijanie umiejętności świadomego decydowania i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. To także kształtowanie umiejętności projektowania swoich działań i działań grupy, rozwijanie kompetencji adekwatnych do wymagań rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji społecznych pozwalających na bycie aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego

„Klub Szkół UNICEF” to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

-

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim na lata 2016-2020, którego celem jest poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

WIĘCEJ ... Button

„PaTPORT” to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” realizowanego w kraju od 2006 roku.

Powrót

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Celem projektów realizowanych jej ramach jest przełamywanie barier, stereotypów i pojednanie. Są to projekty trójstronne, w których udział biorą oprócz uczniów z naszej szkoły, uczniowie z Niemiec i Francji. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się 5 edycja programu. Na rok 2017/2018 planowana jest kolejna edycja „Auschwitz - Birkenau na własne oczy zobaczyć”. 10 uczniów wyjedzie na pięć dni w styczni 2018 roku.

Powrót

"Szkolny Klub Sportowy 2017" jest działaniem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

WIĘCEJ

II Forum Jagiellończyków Impreza cykliczna organizowana przez Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Jagiellończyk” działające przy naszej szkole. I Forum odbyło się 2014 roku. II Forum odbędzie się 22 - 23 września 2017 r.

POWRÓT
„Szkolny Klub Sportowy 2017” jest działaniem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika w grupach minimum 15-osobowych.

W naszej szkole istnieje jedna grupa, w zajęciach której mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice. Grupa ma charakter ogólnorozwojowy i realizowane są zajęcia z różnych dyscyplin sportu zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Prowadzącym zajęcia jest Profesor Adam Brychcy.