HOT-INFO

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

Nauczycieleipracownicy
PRZEDMIOT

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY


Religia


ks. mgr Łukasz Luźny

Język polsi

mgr Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka

Język angielski

mgr Magdalena Marciniak

Język niemiecki

mgr Bogumiła Datta

Matematyka

mgr Daniel Kosnowicz
mgr Paweł Dymała


Historia

mgr Rafał Walkow
mgr Adam Brychcy


Wiedza o społeczeństwie

mgr Adam Brychcy 
mgr Rafał Walkow 


Geografia

mgr Anna Kuś

Biologia

mgr Marzena Jesiołowska

Fizyka 

mgr Marzena Jesiołowska

Chemia

mgr Agnieszka Wojciechowska - Gertig

Informatyka 

mgr Paweł Dymała 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Koziarek

Wychowanie fizyczne

mgr Adam Brychcy

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Monika Zydorowicz 

Wiedza o kulturze

mgr Aleksandra Walkow

Pedagog

mgr Agata Fischer

Biblioteka szkolna
Centrum Medialne


mgr Ewa Wieja

Sekretarz szkoły

Jolanta Gaworska

Pracownicy obsługi

Barbara Sroka 
Jadwiga Hęćka