HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

W ostatnim tygodniu kwietnia licealiści zorganizowali Pierwszy Dzień Kultur. Za-prosili na niego swoich młodszych kolegów z okolicznych gimnazjów, którym postanowili zaprezentować kultury narodów mówiących w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Są to języki, których odolanowscy licealiści uczą się na co dzień. Spotkanie było jednym z elementów akcji promującej szkołę. 
DSC 1035 (Copy)

Mottem przewodnim spotkania były słowa Ryszard Kapuściński „Uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości.”
Każdy z nas należy do jakiegoś świata, został wychowany w określonej kulturze, religii, światopoglądzie. Nasze poznawanie świata zaczyna się od nauki słów oj-czystego języka. To właśnie one buduje naszą tożsamość.
Dzień Kultur miał pokazać jak wiele świat ma nam do zaoferowanie. Ile cieka-wych miejsc możemy odwiedzić i jak wielu atrakcyjnych ludzi możemy spotkać na swej drodze. Zanim jednak wyruszymy warto zdobyć trochę wiedzy.
Spotkanie rozpoczęło się w auli od prezentacji piosenek zaśpiewanych w trzech językach. Następnie gimnazjaliści zwiedzali sale, w których zbierali informacje o różnych krajach. Obejrzeli plakaty, wystawy książek i czasopism, multimedialne prezentacje. Spotkali też przebranych przedstawicieli różnych narodów. W trak-cie zwiedzania zbierali dane, które ułatwiły rozwiązanie końcowego quizu. Mogli także poczęstować się narodowymi przysmakami. 
DSC 1033 (Copy)
DSC 1035 (Copy)
DSC 1036 (Copy)
DSC 1041 (Copy)
DSC 1046 (Copy)
DSC 1070 (Copy)
DSC 1084 (Copy)
DSC 1085 (Copy)
DSC 1088 (Copy)
DSC 1107 (Copy)
DSC 1117 (Copy)
DSC 1135 (Copy)
DSC 1153 (Copy)
DSC 1165 (Copy)
DSC 1226 (Copy)
DSC 1227 (Copy)
DSC 1269 (Copy)
DSC 1288 (Copy)
DSC 1292 (Copy)
DSC 1293 (Copy)
DSC 1300 (Copy)