HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

5 czerwca br. w naszym liceum miała miejsce niezwykła lekcja. Dlaczego niezwykła? Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze z licealistami spotkał się Wojciech Bonowicz – krakowski poeta, redaktor, dziennikarz, felietonista „Tygodnika Powszechnego”, autor kilku książek-wywiadów, biografii „Tischner” oraz książek dla dzieci. Po drugie – omawiał z uczniami najnowsze opowiadania Pawła Sołtysa z cyklu „Mikrotyki”. Autor tej prozy odebrał już dwie nagrody literackie, a „Mikrotyki” otrzymały nominację m.in. do „Nike 2018” oraz „Paszportów Polityki”. 5 czerwca br. w naszym liceum miała miejsce niezwykła lekcja. Dlaczego niezwykła? Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze z licealistami spotkał się Wojciech Bonowicz – krakowski poeta, redaktor, dziennikarz, felietonista „Tygodnika Powszechnego”, autor kilku książek-wywiadów, biografii „Tischner” oraz książek dla dzieci. Po drugie – omawiał z uczniami najnowsze opowiadania Pawła Sołtysa z cyklu „Mikrotyki”. Autor tej prozy odebrał już dwie nagrody literackie, a „Mikrotyki” otrzymały nominację m.in. do „Nike 2018” oraz „Paszportów Polityki”. Licealiści przeczytali kilka opowiadań P. Sołtysa, które wzbudziły wśród nich spore zainteresowanie. Stwierdzili, że odpowiada im taka skondensowana forma literacka i język narracji zbliżony do stylu potocznego a jednocześnie bardzo zmetaforyzowany. Wojciech Bonowicz pokazał jak można czytać i analizować te teksty, co warto z nich wydobyć, przemyśleć i pofilozofować.