HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

Oto słowa, jakie maturzyści usłyszeli podczas zakończenia roku: Albert Camus powiedział: „Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości”.
zakonczenie
Dorosły człowiek powinien być jak drzewo. Kiedy minie w Waszym życiu okres młodzieńczych poszukiwań i znajdziecie swoje miejsce na ziemi wrośnijcie w nie głęboko. Bądźcie wielcy i mocni, tak aby w Waszym cieniu znaleźli schronienie słabsi od Was. Dawajcie ludziom to, co w Was najlepsze. I bądźcie w tym dawaniu szczodrzy i szczerzy.