HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

W dniu 22 marca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie uczestniczyli w podsumowaniu projektu związanego ze Światowym Dniem Wody koordynowanym przez Polską Akcją Humanitarną, który zakończył się konkursem dla uczniów.
attachment1.220210318 083047
Każdy z uczniów miał szansę wykazać się zdobytą wiedzą podczas realizacji projektu „Zróbmy szum wokół wody” rozwiązując quiz konkursowy on-line.
I miejsce w klasie 1 zdobyła Wiktoria Łysoń, a w klasie 2p ex aequo Lena Grabowska i Filip Jabłoński. 
Wszyscy uczniowie oprócz dobrej zabawy zdobyli esencję wiedzy na temat największego skarbu naszej planety jakim jest woda.
skechnotkaw wodasketchnotka
Uczniowie klasy 1a i 2p aktywnie wzięli udział w zajęciach biologii i chemii mających na celu zrozumienie ważnej, na skalę światową, sprawy, w której główną rolę odgrywa woda. Uczniowie obejrzeli filmy „Czy zabraknie nam wody?”, „Oszczędzanie wody to za mało”. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z prezentacją oraz sketchnotkami na temat pozyskiwania wody pitnej, wykorzystywania wody do produkcji rzeczy użytkowych, w tym odzieży, jedzenia oraz sprzętu elektronicznego. Uświadomili sobie, że woda jest symbolem uniwersalnego źródła życia i zdrowia oraz że powinna być powszechnie dostępna dla wszystkich. W jaki sposób chronić i oszczędność wodę, sami musieli znaleźć odpowiedzi. Uczniowie samodzielnie wykonali i prezentowali sketchnotki „Bez wody nie ma życia”, uzupełniali także karty pracy „Zjedzona woda”. 
Rozmawialiśmy o problemach dotyczących braku dostępu do wody w niektórych rejonach świata oraz jak je możemy rozwiązywać. Krótkie filmiki, przygotowane przez PAH, uświadomiły nam jak trudne i skomplikowane jest życie, kiedy brak jest stałego dostępu do wody. Dyskutowaliśmy także o możliwościach oszczędzania wody w naszym najbliższym otoczeniu i doceniania tego, co mamy  
Dziękujemy za udział w Światowym Dniu Wody z PAH  
Organizatorzy
Marzena Jesiołowska
Agnieszka Wojciechowska-Gertig