HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 

Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2018r. 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 
Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2019r. 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020
Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2020r.  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 
Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2021r.  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022
Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2022r. 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK  

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2023
Sprawozdania finansowe znajduję się na stronie: bip.cuw.odolanow.pl w zakładce: informacja finansowa za 2023r. 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - LINK