HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

Nasze liceum ma już ponad 70 lat. Decyzję o powołaniu Gimnazjum Samorządowego - takiej nazwy wówczas używano - podjęto 20 lutego 1946 roku na zebraniu Gminnej Rady Narodowej, motywując ją słowami: „Stwierdzamy nieodzowną z punku widzenia państwowego potrzebę utworzenia w mieście Odolanowie gimnazjum ogólnokształcącego. Pragniemy, nauczeni doświadczeniem, przynajmniej dzieci nasze w ich szlachetnym porywie naprzód wyposażyć w jeden z najskuteczniejszych środków postępu - oświatę”. W marcu powołano Komitet Organizacyjny w osobach: Marcin Jakubiak - burmistrz Odolanowa, Stanisław Wasiela - przewodniczący GRN, Karol Krajewski - dyrektor Szkoły Rolniczej, Józef Stawny - prokurator i Józef Porada - wójt gminy Odolanów. Komitet ten prowadził rozmowy z Ministerstwem Oświaty  w Warszawie i 15 maja tego samego roku otrzymał zgodę na powołanie gimnazjum w Odolanowie. Pełnienie funkcji dyrektora zlecono dr. Aleksandrowi Matyaszce. 

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 3 września 1946 roku, w obecności władz miejskich i gminnych, grona profesorskiego, starosty powiatowego z Ostrowa, księdza Nowosielskiego, który odprawił mszę św. z okolicznościowym kazaniem i dokonał poświęcenia szkoły. Wydarzeniu temu przyglądały się tłumy mieszkańców Odolanowa. Gimnazjum znalazło swoje lokum w budynku dawnego starostwa - gdzie funkcjonuje nadal. Rozwijało się szybko i  prężnie, uruchamiając m.in. internaty dla dziewcząt i dla chłopców, wydając własne pismo naukowo - literackie „Dzwonek Odolanowski”. Szkoła w ciągu następnych lat przechodzi wiele zmian. W 1950 roku zostaje upaństwowiona i przyjmuje nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego. Nieustannie wzrasta liczba uczniów i absolwentów. Szkoła wrasta w lokalne środowisko, stając się ośrodkiem kształcenia dla wielu mieszkańców  - nie tylko Odolanowa. Z myślą o młodzieży zostaje rozbudowana (w latach 1965/66) o kolejne cztery izby lekcyjne i dwie szatnie. Zmiany w profilu kształcenia zaszły w latach 70. - następuje sukcesywne wygaszanie LO na rzecz kształcenia zawodowego (rolniczego). Miejsce LO zajmuje Liceum Rolnicze, które w 1980 roku połączone zostało z Zasadniczą Szkołą Zawodowa w Zespół Szkół Zawodowych. Szybko jednak powrócono do tradycji ogólniaka i już w 1983 roku rozpoczęto ponownie nabór do LO. 

Ważną datą dla dziejów szkoły był rok 1996. Wówczas liceum, z okazji 50 - lecia istnienia, otrzymało sztandar oraz patrona. Został nim Władysław Jagiełło, związany z dziejami Odolanowa, choćby przez fakt pobytu w grodzie nad Baryczą w 1426 roku. Do końca sierpnia 2002 r. szkoła działała w ramach Zespołu Szkół Zawodowych, na który składało się Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły oraz  Szkoła Zasadnicza.  W kwietniu tegoż roku zapadła decyzja o rozdziale Zespołu Szkół Zawodowych i powołaniu dwóch nowych, niezależnych szkół. Powstało Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, które pozostało w historycznym budynku dawnego starostwa powiatowego przy ulicy Krotoszyńskiej.  W 2012 roku rozpoczęło swoja działalność Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dając szansę zdobycia średniego wykształcenia tym, którzy nie mogli zrobić tego wcześniej. Obie szkoły połączono w 2013 roku w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. 8 października 2016 r. odolanowskie liceum obchodziło 70 - lecie swojego istnienia. Uroczystości zaszczycili swoja obecnością liczni absolwenci szkoły dla których zorganizowano Zjazd Absolwentów. 

W latach 2022 - 2023 przeprowadzono w budynku szkoły termomodernizację. Założono rekuperację, panele woltaiczne i pompę ciepła. Elewacja odzyskała swój dawny blask. Wnętrza szkoły przeszły kapitalny remont. 

Szkoła żyje dzięki młodzieży oraz gronu profesorskiemu i pracownikom szkolnym. W całym historii szkołę ukończyło ponad 2300 uczniów. Liczba nauczycieli przekroczyła  już 180 osób a pracowników administracji i obsługi 30. Klimat szkoły budowali i nadal tworzą wszyscy wraz z dyrektorami liceum, którymi byli: dr Aleksander Matyaszko w latach 1946 - 47, Zbigniew Smodlibowski 1948 - 50, Józef Duczmal - krótko na przełomie 1947/48 roku oraz w latach 1950 - 61, Mieczysław Szumiński 1961 - 62, Antoni Chwierut 1962 - 1972, Zofia Zawieja 1972- 73, Sylwester Gaworski 1973 - 82, Roch Szubert 1982 - 86, mgr Andrzej Martewicz 1986 - 2002, mgr Rafał Walkow 2002 - 2016. Od 1 września 2016 nowym dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie jest mgr Ewa Wieja.