HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

W 1996 roku Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie obchodziło swój złoty jubileusz. Pięćdziesiąt lat istnienia i tradycje szkoły predestynowały ją do posiadania patrona. Szkolna społeczność, inspirowana przez absolwentów liceum, zrzeszonych w Klubie Absolwentów, wystąpiła do władz oświatowych o nadanie imienia. Jako patrona zaproponowano króla Władysława Jagiełłę.
 
Władysław Jagiełło (1348 - 1434) był wielkim księciem litewskim. Na mocy umowy w Krewie przyjął w 1386r. chrzest, poślubił Jadwigę i został królem polskim. W 1387 roku przeprowadził chrzest Litwy. Reaktywował Akademię Krakowską. W 1401 oddał Wielkie Księstwo Litewskie Witoldowi. Wraz z nim odniósł wielkie zwycięstwo, rozbijając wojska krzyżackie pod Grunwaldem w 1410 roku. W 1413 doprowadził do unii w Horodle i umocnił wielowiekową unię polsko-litewską. Król Władysław założył nową dynastię, która panowała do 1572 roku i, zwłaszcza na przełomie XV i XVI w., przyczyniła się do rozkwitu państwa polskiego.

O wyborze króla Władysława Jagiełły na patrona szkoły zaważył przede wszystkim fakt, że monarcha ten uczynił wiele dla Odolanowa, podnosząc naszą miejscowość do godności miasta. W 1403 roku Władysław Jagiełło uwolnił Odolanów od podatków : jest taka wzmianka w przywileju królewskim o Odolanowie jako mieście i ten rok przyjmuje się za datę nadania praw miejskich. W 1426 roku król przebywał na zamku odolanowskim.

Uroczystość nadania szkole imienia Władysława Jagiełły, połączona z wręczeniem i poświęceniem sztandaru ufundowanego przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, odbyła się 21 września 1996 r. w czasie obchodów jubileuszowych szkoły.

W 2003 r. Odolanów będzie obchodzić jubileusz 600-lecia. Nasza szkolna uroczystość była jednym z etapów przygotowujących obchody jubileuszu miasta. Następnym było odsłonięcie pomnika św. Marcina - patrona ziemi odolanowskiej (11 listopada 1999 r.). W piątą rocznicę nadania szkole imienia zostały wprowadzone obchody Dni Patrona. Przypadają one na przełomie maja i czerwca. Będą miały co roku inny przebieg. W roku 2000/2001 składały się ze średniowiecznego dnia sportu, przedstawienia o ważniejszych wydarzeniach z życia króla i wystawy książek o Władysławie Jagielle i jego czasach. Na rok szkolny 2001/2002 zaplanowaliśmy wydanie książki o naszym patronie napisanej przez nas samych oraz sympozjum poświęcone królowi. W roku 2002/2003 w ramach Dni Młodości i Sporu przygotowaliśmy dla dzieci młodzieży z całej gminy przedstawienie o wizycie Władysława Jagiełły w Odolanowie. To samo przedstawienie mieszkańcy Odolanowa obejrzeli w listopadzie w Domu Kultury podczas obchodów Dni Patrona Ziemi Odolanowskiej - św. Marcina.

Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie wpisuje się wyraźnie w historię i tradycję miasta, jest ich ważnym elementem.