HOT-INFO

-

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

W czwartek 16 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zorganizowanym w naszej szkole konkursie “Grudzień z naukowcami”.
1 
Celem konkursu było poznanie sylwetek sławnych odkrywców i wynalazców oraz ich osiągnięć. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą  o życiu i dokonaniach wybitnego fizyka Alberta Einsteina, noblistki Marii Skłodowskiej-Curie oraz podróżnika i odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego. W naszej szkole promujemy nauki przyrodnicze, rozbudzamy w uczniach zainteresowanie fizyką, chemią i geografią poszerzając ich wiadomości i wykraczając poza programy nauczania. Udział w konkursie daje licealistom umiejętność selekcji informacji z różnych źródeł wiedzy oraz kształtuje postawy patriotyczne i poczucie dumy z osiągnięć wybitnych naukowców.  Uczestnicy konkursu walczyli o tytuł Eksperta Wiedzy o Albercie Einsteinie, Marii Skłodowskiej-Curie oraz Pawle Edmundzie Strzeleckim.
Rozwiązując Testy Wiedzy musieli wykazać się znajomością wielu faktów z życia wymienionych przedstawicieli świata nauki. Zmagania konkursowe poprzedzone były prezentacją sylwetek naukowców, którą przedstawiły organizatorki konkursu - nauczycielki przedmiotów przyrodniczych.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Bartosz Kraska z klasy 1 - Ekspert Wiedzy o Albercie Einsteinie,
Amelia Krenz z klasy 2p - Ekspert Wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie,
Aleksandra Walkow z klasy 2p - Ekspert Wiedzy o Pawle Edmundzie Strzeleckim.
Wyróżnienia za wysokie wyniki otrzymali:
- z Testu Wiedzy o Albercie Einsteinie:Wiktoria Szkudlarz z klasy 2p oraz Klaudia Mrowińska z klasy 2g,
- z Testu Wiedzy o Marii Skłodowskiej Curie:Katarzyna Łakoma z klasy 1 oraz Wiktoria Kierzek z klasy 2g,
- z Testu Wiedzy o Pawle Edmundzie Strzeleckim:Julia Dudek z klasy 1 oraz Maria Jurek z klasy 2g.
Ponadto jury wyłoniło osobę, która osiągnęła najwyższe wyniki spośród uczniów, którzy uczestniczyli w więcej niż jednym teście. Bezkonkurencyjna tutaj okazała się Amelia Krenz z klasy 2p, której przyznano tytuł Szkolnego Eksperta Wiedzy.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Organizatorzy: Marzena Jesiołowska, Anna Kuś, Agnieszka Wojciechowska - Gertig