HOT-INFO

---

ul. Krotoszyńska 121,
63 - 430 Odolanów

+48 62 733 13 16
liceum@odolanow.pl

29 maja 2022 r. klasa IIIG zakończyła swoją naukę w naszej szkole. Przed nimi jeszcze egzamin maturalny. Na swoje pożegnanie zaprosili rodziców. Swoją obecnością uroczystość uświetniła także Pani Beata Gościniak - Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów, która przywiozła dla maturzystów podarki. 
1
Wśród maturzystów znalazły się w tym roku dwie uczennice, które uzyskały świadectwo z wyróżnieniem: Maria Jurek i Martyna Nowak. Nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i fantastyczną pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymała także odchodząca przewodnicząca szkoły Agata Jasik. W imieniu maturzystów przemówienie wygłosiły Agata Jasiki i Maria Jurek. W imieniu młodszych kolegów maturzystów pożegnała Maria Ziętek. Były kwiaty, łzy i radość z dobrych ocen na świadectwach.